Start Alla konserter Music Masters Ronneby MusikV Pro Musica Olofström kmf Sölvesborg kmf


Tillgänglighet till konsertlokalerna

 

Lokstallarna

Karlshamn

Tillgänglighet för rörelsehindrade [ Entré, trappor och trösklar, salong ]
Lokalen är anpassad för rörelsehindrade, både för publik
och uppträdande artister.
Huvudentré:
 Marknivå, anpassad
Dörrar med automatik: Ja, huvudentré
Trösklar: 
Trappor:
 ja, men endast om man behöver tillträde till plan 2
(balkong och loger)

Alternativa loger finns

Anpassade sittplatser i salongen: framför - eller vid sidan
av – läktaren

Hörslinga [ Hörslinga ]
Fungerande hörslinga: 
Senast testad: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m: 
 

Toalett för rörelsehindrade [ Toalett för rörelsehindrade ]
RWC: 
Ja

 

 

Carl-Gustafs Kyrka

Karlshamn

Tillgänglighet för rörelsehindrade [ Entré, trappor och trösklar, salong ]
Lokalen är anpassad för rörelsehindrade, både
för publik och uppträdande artister.

Anpassade sittplatser i salongen: Nej

Hörslinga [ Hörslinga ] ja
Fungerande hörslinga: 
Senast testad: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m: Nej 

Toalett för rörelsehindrade [ Toalett för rörelsehindrade ]
RWC: 

 

 

 

Bräkne-Hoby Kyrka

Tillgänglighet för rörelsehindrade [ Entré, trappor och trösklar, salong ]
Lokalen anpassad för publik:
 
Lokalen anpassad för uppträdande artister:

Entré:
 Anpassad
Dörrar med automatik: 
Trösklar: 
Trappor: 
Ledstänger: 

Anpassade sittplatser i salongen: 

Hörslinga [ Hörslinga ]
Fungerande hörslinga:
 Ja
Senast testad: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m:
 Ja

Toalett för rörelsehindrade [ Toalett för rörelsehindrade ]
RWC:
 


 

Musikhuset

Karlskrona

Tillgänglighet för rörelsehindrade [ Entré, trappor och trösklar, salong ]
Lokalen är anpassad för rörelsehindrade för publik.

Entré:
 Via hiss
Dörrar med automatik: Ja
Trösklar: Inga 
Trappor: Ja
Ledstänger: Ja 

Anpassade sittplatser i salongen: 
Ingen markerad

hiss [ Hiss ]
Hissens färd:
 Alla våningar
Invändiga mått: Rullstol går in
Dörröppning: Ja

Hörslinga 
Fungerandhörslinga:
 Ja
Senast testad: Nyinstallerad 2009

Parkeringsplats för rörelsehindrade [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m:
 Nej, men nära
befintligt torg med anpassad plats.

 


Kulturcentrum

Ronneby

Tillgänglighet för rörelsehindrade [ Entré, trappor och trösklar, salong ]
Lokalen anpassad för publik:
 Ja
Lokalen anpassad för uppträdande artister: Ja

Entré: Anpassad
Dörrar med automatik: Ja
Trösklar: 
Trappor: -
Ledstänger: 

Anpassade sittplatser i salongen: -

Hörslinga [ Hörslinga ]            
Fungerande hörslinga:
 
Senast testad: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m:
 Ja

Toalett för rörelsehindrade [ Toalett för rörelsehindrade ]
RWC:
 Ja


 

Kyrkhults Kyrka

rullstol [ Entré, trappor och trösklar ]
Anpassad för rörelsehindrade, publik:
 
Anpassad för rörelsehindrade, uppträdande artister: 
Entré: 
Dörrar med automatik: 
Trösklar: 
Trappor: 
Ledstänger: 

Rullstolsplatser: 

Hörslinga [ Hörslinga ]
Fungerande hörslinga:
 
Senast testad: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m:
  ja

Toalett för rörelsehindrade [ Toalett för rörelsehindrade ]
RWC: 

 

Församlingshemmet
Sölvesborg

Tillgänglig för publik: Ja
Tillgänglig för uppträdande artister: Nej

Entré: Anpassad
Dörrar med automatik: 
Trösklar: 
Trappor: 
Ledstänger: 

Anpassade rullstolsplatser: Ja

Hörslinga [ Hörslinga ]
Fungerande hörslinga:
 Ja
Senast testad: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m:
 Nej

 

Toalett för rörelsehindrade RWC: Ja


Bokelundsskolan
Sölvesborg 

Tillgänglig för publik: Ja
Tillgänglig för uppträdande artister: Ja

Entré: Anpassad
Dörrar med automatik: Ja
Trösklar: 
Trappor: Ja
Ledstänger: Ja

Anpassade sittplatser i salongen: speciellt podium till vänster
om scenen, 3 platser

hiss [ Hiss ]
Hissens färd:
 
Invändiga mått: 
Dörröppning: 

Hörslinga 
Fungerande hörslinga:
 Ja
Senast testad: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade Anpassade parkeringsplatser inom 25 m: Ja

Toalett för rörelsehindrade RWC: Ja
 

 

Folkets Hus
Olofström 

Tillgänglighet för rörelsehindrade [ Entré, trappor och trösklar, salong ]
Lokalen anpassad för publik:
 Ja
Lokalen anpassad för uppträdande artister: Ja

Entré: Anpassad
Dörrar med automatik: Ja
Trösklar: Nej
Trappor: Nej
Ledstänger: Nej

Rullstolsplatser i salongen: Valfritt

Hörslinga [ Hörslinga ]
Fungerande hörslinga:
 
Senast testad: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m:
 

Toalett för rörelsehindrade [ Toalett för rörelsehindrade ]
RWC:
 Ja

 

Sankt Nicolai kyrka
Sölvesborg

Tillgänglighet för rörelsehindradeTillgänglig för publik: Ja
Tillgänglig för uppträdande artister: Ja

Entré: Anpassad
Dörrar med automatik: 
Trösklar: 
Trappor: 
Ledstänger: 

Anpassade rullstolsplatser: 10 st, vid koret

Hörslinga Fungerandehörslinga: Ja
Senast testad: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade Anpassade parkeringsplatser inom 25 m: Nej

Toalett för rörelsehindrade RWC: Ja

 

 


 


Besök gärna


Alla föreningar har stöd från

Sidan är sponsrad av

 

nätet sedan 2003   redigerad 2017-09-10 16:46    www.kammarmusik.se      webbansvarig: Lasse Fagerberg