Start

Start Sölvesborg

om Sölvesborg KF

Kalendarium

 
 

Sölvesborgs

      om föreningen

Kammarmusikförening
 
Föreningen bildades den 6 november 2001.

 Dess syfte är
- att arrangera offentliga konserter
- att stimulera till eget musicerande, såväl bland ungdom som vuxna
- att ta initiativ till annan verksamhet som främjar intresset för kammarmusik.
 

Vi har, under de år vi varit verksamma, strävat efter att erbjuda båda smala och breda, folkliga arrangemang samt att blanda gammalt och nytt.

Att vi sedan starten kunnat erbjuda ett så rikt konsertutbud i Sölvesborg, har vi
våra fasta sponsorer att tacka för – Sölvesborgs kommun, Sölvesborgs församling, Musik i Blekinge, Statens kulturråd samt Sölvesborg-Mjällby Sparbank och självklart alla Ni medlemmar, utan vars stöd föreningen inte skulle kunna verka.

Ett stort tack till Er alla!


 

Styrelsen består av:

Ordförande:   Jan-Erik Gustafson
Sekreterare:  Ellen Adolfsson
Kassör:         Sten-Yngve Södergren
Ledamöter:   Ing-Britt Lagerås
                     Cecilia Lind
                     Agneta Arvidsson
                     Olle Sterner

Programansvarig: Jan-Erik Gustafson

E-post: Jan-Erik Gustafson
 

 

Sölvesborgs Församling 

 Bli medlem: Kontakta kassör Sten-Yngve Södergren tel. 070 - 320 60 65 Medlemsavgift: 200 kr/år,  under 20 år betalr du bara 20kr/år
       
                              Gymnasieelever går in gratis på alla konserter
 
                      
 Föreningen är medlem i Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer.  
 
Sidan är sponsrad av
 
   

 

copyright©kammarmusik.se 2003   redigerad 2018-01-16 23:17    www.kammarmusik.se      webbansvarig: Lasse Fagerberg