Start

Start Olofström

om Olofström KF

Kalendarium

  

 

 

 

     
     

Om föreningen


Styrelse 
Ordförande och kontaktperson:   Gunnil Bengtsson 0454-428 14
 
Kassör:   Hans Jonsson
 
Sekreterare och kontakt e-post:  Anders Hyllander anders.hyllander at telia.com
 
Ledamöter:   Bror Hellström
 
   Birgitta Hellström
 
   Johnny Isaksson
 
0454-428 14
   Pär-Ola Lindström
 
 
   Enhild Salomonsson
 

Medlemsavgift:  

150 kr/år postgiro 24 10 98-3
 

Vi har verkat sedan 1975 och firade alltså 40-årsjubileum 2015.

 


       
Sidan är sponsrad av
 
 

 

copyright©kammarmusik.se 2003   redigerad 2016-01-05 12:04    www.kammarmusik.se      webbansvarig: Lasse Fagerberg