Kammarmusik i Blekinge

All Kammarmusik i länet på en plats


Helsingborgs Kammarkör
Söndag 19 januari kl 18.00

Sankt Nicolai kyrka

Helsingborgs kammarkör under ledning av Sverker Zadig framför musik av kvinnliga tonsättare.

Helsingborgs Kammarkör, HKK, startade sin verksamhet 1984 och består för närvarande av ca 24 erfarna sångare, under ledning av Sverker Zadig. Kören ger årligen en mängd konserter i såväl Sverige som utomlands och finns representerade på ett flertal cd-skivor.

Repertoaren är bred och spänner över nästan 1000 års körsång. Den omfattar allt från medeltid och tidig renässans via barock och romantik till nutida musik. Kören har även uruppfört ett flertal verk av olika kompositörer, däribland Rolf Martinsson, Johan-Magnus Sjöberg och Steven Hansen. Körens ambition är alltid att beröra och skapa känsla och sammanhang.

Entré för icke medlemmar 50 kr.Florian Kitt & Carlos Rivera Aguilar
Söndag 1 mars kl 18.00

Sankt Nicolai kyrka

Vi gästas återigen av cellisten Florian Kitt och hans pianist Carlos Rivera Aguilar.

Entré för icke medlemmar 50 kr
Skärgårdssextetten
Söndag 29 mars kl 18.00

Sankt Nicolai kyrka

I samarbete med Blue Note gästas vi av Skärgårdssextetten som uppträder i "Bara mässingen" och framför jazzinfluerad musik.

Entré för icke medlemmar 50 kr
Noora Karhuluoma &
Midori Hayashi
Söndag 26 april kl 18.00

Sankt Nicolai kyrka

Noora Karhuluoma - sopran
Midori Hayashi - piano

Program: Jenny Lind 200 år

Entré för icke medlemmar 50 kr
Duo West/Rydell
Söndag 24 maj kl 18.00
Gammalstorps kyrka

Kristine West - flöjt
Erik Rydvall - nyckelharpa

Barock- och folkmusik är båda begrepp som tillkommit långt efter den musik de syftar till att beskriva. Då var det kort och gott ”musik” man talade om, även om den kunde ha olika funktioner och därmed skiljde sig åt i stil och uttryck, liksom när den sprungit ur olika miljöer och sociala skikt. 

Dansmusiken lät annorlunda vid hovet än den gjorde på bondgården, även om det naturligtvis fanns tydliga influenser. Det är tänkbart att även tjänstefolket deltog vid adelns festligheter och högtider då det funnits musik, och det var inte ovanligt att spelmannen lärde sig musik och notläsning av klockaren eller kyrkomusikern. På så sätt har musiken spridits mellan människor oavsett miljö och klassbakgrund. Idag räknas barock- och folkmusiken som två skilda musikgenrer, även om alltfler ser likheter och samband mellan dem. 

Samtidigt som olikheter i stil och uttryck skapar barriärer mellan såväl musikutövare som publik, så kan en alltför stor tyngd vid likheterna sudda ut de detaljer som gör musiken unik. Av en musiker som rör sig mellan olika genrer och uttryck krävs förmågan att gå på djupet i en tradition, lära sig tala dess språk, och samtidigt göra även det nya och okända till sitt. Det krävs mod att, genom att tillföra något eget, förnya traditionen.

I denna konsert möts två musiker med varsin tydlig musikalisk röst och förankring inom både folkmusiken och barockmusiken. Med utgångspunkt i J. S. Bachs musik vävs barockmusik samman med musik ur svenska spelmansböcker från någorlunda samma tid, tillsammans med nyskriven musik sprungen ur dessa båda musikaliska traditioner.

Entré för icke medlemmar 50 kr
Musikmaraton
Onsdag 1 juli kl 19.00
Sankt Nicolai kyrka
Om Sölvesborgs Kammarmusikförening


Föreningen bildades 6 april 2001 och dess syfte är:
- att arrangera offentliga konserter.
- att stimulera till eget musicerande, såväl bland ungdom som vuxna.
- stt ta initiativ till annan verksamhet som främjar intresset för kammarmusik

Vi har under de år vi varit verksamma strävat efter att erbjuda både smala och breda folkliga arrangemang samt att blanda gammalt och nytt.


Styrelsen består av:
Ordförande - Jan-Erik Gustafson
Sekreterare - Ellen Adolfsson
Kassör - Sten-Yngve Södergren
Ledamöter - Ing-Britt Lagerås, Cecilia Lind, Agneta Arvidsson och Olle Sterner.

Programansvarig är Jan-Erik Gustafson  E-post: Jan-Erik Gustafson


Bli Medlem:
Kontakta kassör Sten-Yngve Södergren tel. 070-320 60 65
Medlemsavgift: 200 kr/år, under 20 år betalar du bara 20 kr/år.
Gymnasieelever går in gratis på alla konserter.